Panna Maria, počatá bez prvotního hříchu a "zázračná medailka".

8. 12. 2013 22:35
Rubrika: Zajímavosti | Štítky: advent

Panna Maria, zjevení svaté Kateřině Labouré a zázračná medailka.

Dne 18.7.1830 se zjevila Panna Maria svaté Kateřině Labouré, Milosrdné sestře sv.Vincence, v době jejího noviciátu, v Paříži, v kapli na ulici Rue du Bac 140.

...Téhož roku zjevila se Panna Maria opět. Blahoslavená Panna měla bílé šaty z narůžovělého hedvábí, stála na zeměkouli a pod jejíma nohama se svíjel had. V rukou držela malou zeměkouli, měla oči pozdviženy k nebi a zatímco tuto zeměkouli obětovala Bohu, řekla: „Koule, kterou vidíš, představuje celý svět a každého člověka zvlášť.“ Náhle byly její prsty pokryty prsteny s krásnými drahokamy, z kterých vycházely paprsky. Na každém prstě měla 3 prsteny. Některé drahokamy zářily více, jiné méně. Maria řekla: „Paprsky jsou znamením milosti, které já vylévám na všechny, kteří mě o ně prosí.“ A když se Kateřina podivila, že z některých drahokamů paprsky nevycházejí, blahoslavená Panna jí řekla: „Drahokamy, které nevysílají paprsky, představují milosti, o které mě lidé neprosí…“

Potom se vytvořil okolo Panny Marie oválný rám se slovy: „Ó, Maria, bez dědičného hříchu počatá, pros za nás, kteří se k Tobě utíkáme.“ Zároveň slyšela sestra hlas: „Nech podle tohoto vzoru razit medailku. Osoby, které ji budou nosit, dosáhnou veliké milosti. A přehojné milosti obdrží ty osoby, které ji budou nosit s důvěrou.“ Nyní se obraz obrátil a sestra Kateřina viděla, jak by měla vypadat zadní strana medailky. Písmeno M., nad nímž vyčníval kříž, spočívající na příčném trámu. Dole Srdce Ježíšovo a Mariino; první obklopeno trnovou korunou, druhé probodeno mečem. Okolo bylo dvanáct hvězd.

O dva roky později byly s dovolením pařížského arcibiskupa De Quelena raženy první medailky. Nedá se několika slovy povědět, kolik milostí medailka Panny Marie zprostředkovala. Ne nadarmo ji věřící lid nazval „Zázračná medailka“. Neočekávaná uzdravení, ochrana v nebezpečí těla i duše, nápadná obrácení ukazují, že Maria dodržela slovo.

Medaily Panny Marie chtěli všichni, nejen jednotlivci, ale celé farnosti a diecéze. A nápis na ní, Panna Maria bez dědičného hříchu počatá, připravoval už tehdy srdce katolíků na slavnostní akt, při kterém papež Pius IX. 8. prosince 1854 vyhlásil dogma, že Panna Maria byla od prvního okamžiku svého početí uchráněna od dědičného hříchu. V roce 1858 bylo toto dogma zjeveními v Lurdech nádherně potvrzeno.

Tato medaile je vlastně taková zhuštěná mariánská teologie pro obyčejné, zbožné lidi. Je v ní všechno, od Neposkvrněného početí Panny Marie přes její slavné nanebevzetí, při kterém byla korunována jako Královna lidí i andělů, až po její prostřednickou úlohu při vyprošování a rozdávání milostí a konečné vítězství v Apokalypse, kdy bude získáno konečné vítězství dobra nad zlem.

Sestra Kateřina prožila celý život ve službě starým nebo postiženým lidem v útulku v Enghien u Paříže, kde 31.12.1876 zemřela v pověsti svatosti.V roce 1933, před blahořečením, našli její tělo při exhumaci neporušené. Její chloubou bylo, že žádný ze starců, které ošetřovala, nezemřel bez svátosti smíření s Bohem, což Kateřina s důvěrou přičítala účinkům „Zázračné medailky.“

Více informací o vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném početí panny Marie, "zázračné" medailce a sv. Kateřině Labouré najdete například na:

http://www.grupojovemshema.org/doc/santosincorruptos.html

http://web.katolik.cz/feeling/1_7.htm

Tak to je síla! Panna Maria opravdu tak zázračně pomáhá a mi ji tak málo prosíme!

O průběhu zjevení vyšla pěkné napsaná brožurka formátu A6, Neposkvrněná a její medaile, cena 35 Kč, vyd. Matice cyrilometodějská. http://www.maticecm.cz/index.php?act=obchod&page=76

V elektronické podobě ji najdete na http://www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2011110078

O záchraně a pomoci lidem, kteří se s důvěrou obraceli na Pannu Marii a měli při sobě medailku, byla také napsána malá brožurka, plná skutečných příběhů z dnešní doby, Zázračná medailka.

http://www.maticecm.cz/index.php?act=obchod

Prohlédněte si je v knihkupectvích. Pořiďte si i vy "zázračnou medailku", nestojí mnoho. Nejlepší je zakoupit větší velikost, kde se dá přečíst i nápis, v ceně 10 až 20 Kč/kus ji seženete například v prodejnách křesťanské literatury Matice Cyrilometodějské, Karmelitánského knihkupectví apod, nebo na poutích. Nechte si ji posvětit a noste ji s důvěrou na řetízku na krku nebo jinde, například v dokladech apod., a každý den se svěřte pod ochranu Panny Marie modlitbou, kterou nám dala Ona sama:

 „ Maria, bez hříchu dědičného počatá, pros za nás, kteří se k Tobě utíkáme.“

Zobrazeno 3402×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková