SMSky od arcibiskupa Mons. Jana Graubnera pro dobu velikonoční

24. 4. 2014 20:43
Rubrika: Novinky

"V rámci velikonoční doby 2014 nabízíme zasílání citátů otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera formou SMS," bylo napsáno na letáčku na farní nástěnce. "Citáty budou tematicky zaměřené k Roku rodiny. Pro přihlášení odběru odešlete SMS ve tvaru: VAM+JAN  na telefonní číslo: 736 315 315. Služba je zdarma (platí se jen objednací SMS dle vašeho tarifu). Myšlenky vám budou zasílány vždy ráno od 20.4. do 8.6. Přihlásit se můžete hned nebo kdykoliv až do konce velikonoční doby."

Tak jsem se přihlásila a nelituji. Je to opravdu takové milé a moudré povzbuzení rodinám i jednotlivcům.

Protože se mi líbí a jsou nadčasové, tak jsem se rozhodla je sem průběžně zveřejňovat.

Tady jsou:

* Kristus opravdu zvítězil nad hříchem a smrtí. Stojí za to se radovat a říkat to dál.

* Zvěstovat Kristovo vítězství je cesta k setkání s ním.

* Rodiče vyrostou ve víře tím, že v ní vychovávají své děti, a sami dělají, k čemu vedou děti.

* Když uvádíme děti do důvěrného rozhovoru s Ježíšem, sami zakoušíme jeho blízkost.

* Když vedeme děti k službě lásky, objevujeme samotného Boha působícího v nich.

* Když zvěstujeme Boží slovo a sami ho uskutečňujeme, zakoušíme, jak je pravdivé a mocné.

* Nadšená víra a vynalézavá láska jsou motorem církevního života.

* Nadšená víra potřebuje řízení a jistotu autority představených.

* Víra nepotřebuje důkazy a nestaví na senzačních zjeveních, ale umí číst Boží znamení.

* Víra vidí znamení a věří tajemství, přijímá jeho poselství.

* Dar víry dává Bůh tomu, kdo je ochoten věřit, kdo o ten dar prosí.

* Kristus se dává poznat tomu, kdo má odvahu jej poctivě hledat.

* Slovo rodičů a jejich svědectví o Kristově vítězství, moci a lásce buduje církev.

* Když rodiče dají život dětem, má Bůh koho volat ke kněžství, do řeholí i křesťanských manželství.

* Když rodiče přivedou děti k přátelství s Kristem, má Bůh koho poslat, aby hlásal evangelium a předával víru.

* Naslouchání Božímu slovu uzdravuje srdce a učí myslet na druhé.

* Skutek lásky osvobozuje od smutku a beznaděje.

* Pokora vidí hodnotu druhého. Láska otevírá oči a vidí důvody k obdivu a úctě.

* Lásku nejlépe ochrání úcta a věrnost.

* Když projevujeme lásku konkrétními skutky, objevujeme Boha.

* Když milujeme, je v nás Bůh, který je Láska. Je Bůh od Tebe daleko? Začni milovat.

* Když s vírou mluvíme s druhými o Ježíši, můžeme zakusit jeho přítomnost uprostřed nás.

* Víra se upevňuje ve společenství církve.

* Největším plodem Kristovy oběti je odpuštění a pokoj. I Ty máš možnost odpouštět.

* Odpuštění uzdravuje především srdce toho, kdo odpouští.

* Odpouštěním se podílím na uzdravení světa.

* Každé odpuštění ve zpovědi je zázračným uzdravením duše.

* Křesťan nemá sedět v jistotě, ale chodit ve víře.

* Víra otevírá oči a naplňuje úžasem. Bože, dej mému pohledu světlo víry!

* Ani sebevětší námaha bez požehnání plody nenese.

* Úspěch je Božím darem těm, kteří uskutečňují Boží plány.

* Bez Boha nedokážeme nic. "Beze mne nemůžete činit nic." Proto je dobré s Bohem počítat.

* S Bohem dokážeme všecko, co si přeje on.

* Bůh nežádá dokonalost, ale lásku

* Pro lítost a pokoru Bůh odpouští a znovu daruje nevinnost.

* "Získavejte za učedníky všechny národy", ale i své sousedy, příbuzné a známe.

 * Učte lidi kolem sebe zachovávat Boží slovo, ale učte je tak, aby to mohli přijmout.

* Evangelium hlásejte ze střech, neschovávejte si ho jen pro sebe!

* Kdo v mé blízkosti čeká právě na mě, abych mu pomohl přijít ke Kristu?

* Kristus se vrátil k Otci a připravil místo v nebi i pro mě

* Těším se na to, že Kristus zase přijde, aby mě vzal k sobě?

* O Ducha Svatého prosme společně s jinými v rodině či společenství.

* Církev roste ze společného slavení bohoslužby. I já mohu přispívat osobní účastí.

* Svatost rodiny roste ze společné modlitby.

* "Rodina, která se modlí, trvá." (blah. Tereza z Kalkaty)

* Začněme znovu s modlitbou v rodině.

 * Duch Svatý je láska. Když nezištně miluji, on ve mně působí.

* Kdo miluje Boha, zachovává jeho přikázání.

* Život v Duchu Svatém nese plody Ducha: láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost.

* Kdo patří Kristu, nežije pro sebe, protože ukřižoval svoje tělo, ale žije pro Krista.

 

 

 

 

Zobrazeno 1609×

Komentáře

kajab

Mám je taky...moc se mi líbí

Tofl

Myšlenky jsou úžasné. Je to krásné povzbuzení do nového dne :-)

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková