Kdo byl svatý Mikuláš? A proč chodí s andělem a čertem?

4. 12. 2017 8:00
Rubrika: Zajímavosti

Kdo vlastně byl svatý Mikuláš?  Moc jsem toho o něm nevěděla, a tak jsem si dala tu práci a zapátrala, kde se dalo :o)

Narodil se kolem roku 270 bohatým křesťanským rodičům v Pataře, přístavním městě v Malé Asii. Protože chtěl sloužit Bohu jako kněz, používal po smrti rodičů svůj zděděný majetek k obdarovávání tam, kde to bylo potřeba – pro chudé, nemocné a pro všechny, kdo se ocitli v nouzi.

Legenda o šlechtici a jeho třech dcerách – zvyk dávat v noci tajně dárky do okna: Rodina zchudlého šlechtice uvízla v dluzích a vše směřovalo k tomu, že otec skončí ve vězení pro dlužníky a dcery budou prodány do otroctví. Neměly ani na věno a bez toho se nemohly osamostatnit. Díky zásahu sv. Mikuláše, který jim tajně v noci 3 x hodil do okna pytlík s penězi, dostala se rodina z dluhů a zbylo i na věno.                                                                                                                                                                                             Mikuláš často dělal dobré skutky tajně, protože nechtěl, aby ho za to lidé chválili. Byl pokorný a nešlo mu o vlastní slávu, ale snažil se vždy šířit slávu Boží. Byl velmi zbožný, mluvil k lidem o Bohu, navštěvoval a těšil nemocné. Byl ochráncem dětí, zvlášť sirotků, vdov i všech lidí nevinně pronásledovaných. Vystupoval s laskavostí a mírností, ale za Kristovu víru statečně bojoval proti jejím nepřátelům, když bylo potřeba. Ve svém životě vykonal s Boží pomocí mnoho zázraků a zdá se, že podobně jako někteří svatí měl i dar bilokace (nadpřirozená schopnost vyskytovat se v jeden okamžik na dvou místech současně. Legenda o třech dětech: Podle této legendy sv. Mikuláš vzkřísil tři děti, které zlý hostinský zavraždil a schoval do sudů. Mikuláš dětem vrátil život a hostinského nechal potrestat. V další legendě se popisuje, že za zuřící bouře u pobřeží Lycie se námořníci dostali do nesnází a po volání  o pomoc se mezi nimi objevil muž, který jim pomáhal s plachtami i lanem. Po bezpečném přistání šli prý poděkovat do kostela a v místním biskupovi poznali svého zachránce.                                                                                                                                                                                           Biskupem (či nejdůležitějším knězem) v Myře (nyní Demre v Turecku) se zvláštním Božím řízením stal kolem roku 300. Mikuláš se vydal na cestu do Svaté země – tedy do míst, kde žil Ježíš a odkud pocházeli jeho první učedníci. Cestou zpět se zastavil ve městě Myra, kde zrovna v té době volili nového biskupa. Protože se nemohli dohodnout, tajně rozhodli, že jím bude ten , kdo bude ráno v kostele jako první. Nakonec se jím stal právě Mikuláš. Nedlouho poté, co byl zvolen biskupem, začalo velké pronásledování křesťanů. Také Mikuláš byl vězněn a nakonec i vyhnán. Až když se císařem stal Konstantin, mohl se zase vrátit a dále vykonával svůj biskupský úřad. I nadále se staral o lidi v nouzi. Říká se také, že v noci obcházel domy chudých rodin a nechával za oknem vždy něco dobrého pro děti. Zemřel ve věku asi 90 let, právě 6. prosince, a hned byl lidmi uctíván jako svatý. Je dosud velmi uctívaný v mnoha zemích Evropy, zvláště v Lotrinsku (Francie), Rusku, Nizozemí, Anglii a v USA. Je mu taky zasvěceno hodně kostelů, ve kterých jsou zobrazeny příběhy z Mikulášova života. V Česku je to například katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, v Praze kostel na Staroměstském náměstí, na Malé Straně a ve Vršovicích.                                                                                                                                                                                                                              Sváteční zvyky a tradice:Tradice a sváteční zvyky spojené s Mikulášovou osobou jsou velmi pestré a krajově i národnostně se hodně liší. Součástí většiny z nich je rozdávání dárků dětem. V USA se tato mikulášská tradice postupně přetvořila ve fenomén Santa Clause, který ale dnes roznáší dárky až o Vánocích. Odtud se v této pozměněné podobě šíří do okolního světa. Česko a Slovensko: V Česku a na Slovensku je v dnešní době tzv. mikulášská nadílka nejčastěji praktikována tak, že Mikuláš, představovaný mužem v biskupském oděvu a s dlouhým bílým vousem, navštěvuje v doprovodu andělů a čertů večer 5. prosince děti. Andělé s Mikulášem roznášejí dárky, čerti se starají o symbolické „trestání“ a „strašení“ zlobivých dětí. Čert se začíná častěji objevovat společně s Mikulášem až v 19. století, do té doby s ním obvykle obcházel "zlý hostinský" - inspirace z legendy o třech dětech. Později v 19. století býval někde hostinský nahrazen čertem jako symbolem zla. Někde se ustálil izvyk bez čertů i andělů - děti nechají 5. prosince za oknem punčochu, (mikulášskou červenou botu apod.) a ta je přes noc naplněna sladkostmi či nějakými jinými dárky. Pokud jde o dárky, je Mikuláš jakousi přípravou na Vánoce, kdy se nerozdávají příliš hodnotné dary, ale spíše jen nějaké pamlsky nebo malé dárky. Tradice dávání dárků inkognito (tajně) jako připomínka blahodárné činnosti tohoto svatého biskupa vznikla ve 13. století –  krátce poté, co křesťané odvezli světcovy ostatky z Malé Asie do italského města Bari, kde jsou uloženy dodnes.                                                                                                                                                                                                 

Zobrazeno 1983×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková