Dary Ducha Svatého, jak je znají na Slovensku.

16. 10. 2009 20:44
Rubrika: Zajímavosti

Uveřejňuji krásný a přehledný seznam darů Ducha Svatého, ať nezapomínáme, o co máme prosit:

Dary Ducha Svätého

Dar múdrosti:

Duch Svätý nám pomáha, aby sme v Bohu videli najvyššie dobro a svoje šťastie. Človek, ktorý nemá alebo nepoužíva dar múdrosti, často zamieňa stvorenie so Stvoriteľom, svoj cieľ vidí v stvorených veciach a od nich očakáva blaženosť. Človek, ktorý má a používa dar múdrosti, posudzuje všetko spod zorného uhla večnosti a jasne chápe, že aj zlé veci v živote (neúspech, utrpenie atď.), ak ich znášame z lásky k Bohu, nám môžu poslúžiť pre budúce šťastie v nebi.

Dar rozumu:

Ním chápeme zmysel života a vieme rozoznať dobro od zla. Otvára nám pravý zmysel Svätého písma a liturgických obradov. Umožňuje nám pochopiť kto je Ježiš a čo pre nás urobil. Dar rozumu spôsobuje, že aj tí najjednoduchší ľudia (dokonca i deti) dokážu chápať Božie pravdy.

Dar nábožnosti:

Nám pomáha žiť v priateľstve s Pánom Bohom. Vzbudzuje v nás túžbu po modlitbe ako aj úctu a dôveru k Bohu.

Dar rady:

Pomáha nám nájsť správne riešenie svojich i cudzích problémov. Často stojíme pred dilemou ako sa rozhodnúť. Vďaka daru rady, ktorý nám udeľuje Duch Svätý nemusíme ľutovať svoje rozhodnutia.

Dar bázne voči Bohu:

Nás vedie k tomu, aby sme pokorne a s úctou prijímali Božiu vôľu. Vďaka tomuto daru si dokážeme uvedomiť ohavnosť hriechu ako aj Boží majestát. Máme strach z toho, že by sme sa mohli od Boha navždy odlúčiť.

Dar sily:

Pomáha nám žiť podľa našej viery aj napriek ťažkostiam. Umožňuje nám hrdinské činy. Dáva nám odvahu postaviť sa zoči-voči našim nepriateľom a nepriateľom Boha.

Dar poznania (vedomosti):

Pomocou tohoto daru hľadáme a prijímame pravdu. Tento dar viac pôsobí na srdce než na rozum. Ním poznávame (zakusujeme) Božiu lásku, presviedčame sa o nej. Človek, obdarený darom poznania má osobitnú schopnosť poznávať a konať, čo slúži na Božiu slávu, na spásu seba i blížneho.

Mohla jsem to sice přeložit do češtiny, ale raději to nechám v originále, tak, jak jsem to našla. Tak neváhejme v modlitbě prosit o všechny dary, které nám Pán chce dát...

 

Zobrazeno 1748×

Komentáře

Lenochod

K Duchu svatému je potřeba se modlit

Janiczek

Pěkný seznam. Ale myslím, že to nemusí být omezeno jen na několik - možná několik desítek darů. Vždyť každý má dar na něco jiného.<br />
<br />
Možná si teď pleteme pojmy - já o koze, Ty o voze :) Myslím to teď ve stylu hřiven z Matouše 25 - každý dostal nějaký dar - nějakou schopnost - něco, v čem vyniká - hudba, umění naslouchat, výřečnost, atd. ... a dostal to proto, aby tím nějak sloužil, byl ku prospěchu. <br />
<br />
Dary, které jsi vyjmenovala Ty v tomhle článku, mi připomínají "Boží zbroj" - Efezským 6, 13-17 :) Ale znovu - třeba jsem to jen špatně pochopil. Rozhodně nechci slovíčkařit...

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková