Signály z vesmíru.

21. 11. 2013 0:20
Rubrika: Zajímavosti

Nedávno jsem četla zajímavou informaci: Stovky vědců po celém světě v astronomických observatořích pečlivě zkoumají ohromné množství rádiových signálů, které k nám přicházejí ze všech koutů vesmíru. Je to nadlidský úkol, dokonce tak velký, že byla k vyhodnocování přizvána i široká veřejnost. Může se zapojit každý, kdo vlastní počítač. Jsou mu zaslána data, poskytnut speciální program a může se začít. Je mnoho takových nadšenců, kteří si říkají: co kdybych to byl právě já, kdo objeví vyspělou inteligenci, vysílající signály ze vzdálených galaxií? To stojí za námahu. A což teprve, kdyby se podařilo navázat kontakt s bytostmi z jiné dimenze, mimo náš existující vesmír, jak o tom často vědci spekulují? Jaký poprask by asi na Zemi nastal a co všechno by to pro lidstvo znamenalo!

Dovedete si představit, jakou senzaci by vyvolala zpráva, že se na Zemi podařilo navázat kontakt s mimozemskou civilizací?

Návštěva z jiného světa

Stále se pátrá a pátrá… A přitom v minulosti naší Země byly už takové signály zachyceny akontakt byl navázán! Naši Zemi osobně navštívil nesmírně vzácný host, který přicházel z nadčasové dimenze. Navštívil nás samotný Stvořitel veškerého vesmíru! Je zarážející, jak jsou lidé fascinováni představou, že naši planetu mohli v dávné minulosti navštívit „bohové“ z vesmíru. Ale skutečnost, že k nám přišel Ten, který celý vesmír stvořil, samotný Bůh, je nechává chladnými! Bůh po staletí zanechával o sobě na Zemi zprávy. Můžeme je najít zapsané v Bibli. Již od počátků naší civilizace k nám přicházely signály – zprávy od Bohem vyvolených lidí – proroků, že Bůh jednou přijde osobně na naši modrou planetu. Svůj slib plní. Přichází velmi nenápadně – v lidské podobě, jako dítě jménem Ježíš – a přináší lidstvu úžasné poselství.

Ježíš vypráví o nádherném nebi, o věčném království, plném pokoje, dobra a lásky. Jeho království je tak nádherně čisté, že by se do něj žádný hříšník z našeho světa plného násilí, hříchu a zla bez jeho pomoci nedostal. Proto přichází, aby nám tuto cestu ukázal a připravil. Celým svým životem k tomu směřuje. Vybírá si přátele, které vyučuje a svěřuje jim také smysl svého příchodu: On musí trpět a zemřít, aby se mohli lidé po smrti dostat znovu do ráje. Bůh je duch, nemůže trpět. Ale rozhodl se z lásky k nám vzít na sebe lidské tělo a podstoupit neskutečné psychické i fyzické utrpení, aby nám otevřel dveře do ráje, které jsme si sami vědomě zabouchli. Mohl si to ještě rozmyslet, nemusel umřít, jediným pohledem mohl své nepřátele rozložit na atomy a vrátit se do nebe. Ale neudělal to. Ježíš Kristus se za nás obětoval, protože nás miluje. A tak se to před 2000 lety stalo. Zlo, panující ve světě, krátce triumfovalo vydáním Ježíše na smrt. Ježíš umírá na kříži, abychom my mohli jednou věčně žít v jeho blízkosti! Ještě před svou smrtí říká svým učedníkům: „Neděste se! To vše se musí stát. Ale třetího dne vstanu z mrtvých!“ Mnozí z nich to zažili. A od této chvíle každý člověk, který odpoví na Ježíšovu oběť lásky láskou, a půjde po cestě, kterou On nám ukázal, nebude po své smrti přebývat v prostoru bez Boha, plném zoufalství, beznaděje a nenávisti, ale spolu s Ježíšem v prostoru věčné Lásky, kterou je Bůh sám. Ježíš pověřil své učedníky, aby tuto zprávu rozšířili po celém světě. Po svém zmrtvýchvstání Ježíš před očima mnoha lidí odešel do nebe. Ale opět se vrátí! Přijde s velkou mocí a slávou, na konci časů, v den, kdy bude soudit celé lidstvo, všechny lidi, živé i ty, co už zemřeli.

Ježíš Kristus, Král nebe i země, Pán nad životem i smrtí.

Nabídka šťastného života, který trvá věčně

Ježíš odešel, ale vysílá k nám stále vstřícné signály. Nezachytí je však ani ten nejdokonalejší radioteleskop na zemi. Bůh, který disponuje nepředstavitelnými možnostmi a může číst dokonce i naše myšlenky, chce mluvit přímo k našemu srdci. Čeká jen na nás. Každý, kdo se k němu s důvěrou obrátí, objeví jeho existenci.Bůh nabízí šťastný a věčný život každému člověku. Také ty se můžeš k němu obrátit a poprosit jej, aby vstoupil do tvého srdce. On nikoho neodmítne.

Můžeš to říct například těmito slovy: „Bože, Stvořiteli nebe i země, dej se mi, prosím, poznat. Ukaž mi, jaký jsem. Jak vypadám, já, člověk, ve Tvých očích. Odpusť, co jsem udělal špatného a naplň mé srdce Tvou přítomností a láskou. Pomoz mi, abych mohl začít žít nový život již zde na zemi podle tvého návodu a pak jednou, až projdu branou smrti, mohl vejít do Tvého nebeského království, do věčného života, kde je láska, radost a štěstí bez konce.“                                                                                        

Zdroj: http://www.btm.cz/ a internet

 

 

Zobrazeno 1427×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková